10.10.2018

Проблемні питання у притягненні до відповідальності іноземців та осіб без громадянства за порушення правил в’їзду-виїзду до тимчасово окупованих територій.

У 2014 році  Верховна рада України прийняла Закон України № 1207-VII від 15.04.2014 року  «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», яким, зокрема, були внесені зміни до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Цим законом були внесені зміни до ст. 13 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та ця стаття була доповнена абзацом 8, який був викладений у наступній редакції: «В'їзд в Україну іноземцю або  особі  без  громадянства  не дозволяється, якщо  така особа намагається здійснити в’їзд через контрольні пункти  в’їзду  -  виїзду  на  тимчасово  окуповану  територію без спеціального   дозволу   або   така  особа  під  час попереднього перебування  на  території  України  здійснила  виїзд із неї через контрольний пункт в’їзду – виїзду».

В цій редакції статті 13 вказаного Закону законотворець допустився помилки, а саме, замість слів «виїзд через» мабуть що потрібно було зазначити «виїзд поза межами» або «виїзд не через». Виходячи з цього, редакція закону, як вона була прийнята, містила відповідальність за правомірну поведінку суб’єкта, що, беззаперечно, свідчить про необґрунтованість та неможливість притягнення до відповідальності осіб, які порушили правила виїзду з АР «Крим» під час дії Закону у цій редакції.

За таких обставин, є незаконними усі рішення про заборону в'їзду іноземним громадянам, обґрунтовані зазначеною нормою Закону та які були прийняті у період з 15.04.2014 року до 27.04.18 року.

27.02.18. року Верховна Рада України прийняла Закон України № 2293-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави» з яким виправила зазначену помилку в ст. 13 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».  Цей закон набув чинності 28.04.2018 р.

В новій редакції Закону абзац 8 ст. 13 має такий зміст: «В'їзд в Україну іноземцю або  особі  без  громадянства  не дозволяється, якщо така особа з порушенням встановленого законодавством України порядку здійснила в’їзд на тимчасово окуповану територію України або до району проведення антитерористичної операції чи виїзд з них або вчинила спробу потрапити на ці території поза контрольними пунктами в’їзду-виїзду».

Але, додавши зазначені зміни до Закону України  «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», законодавець не прийняв до уваги положення КУпАП, а саме статті 2042, яка встановлює відповідальність за порушення в’їзду та виїзду в або з тимчасово окупованих територій та не узгодив ці два нормативні акти між собою.

Так, статтею 2042 КУпАП встановлюється відповідальність у вигляді штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Згідно статті 2221 КУпАП, органи Державної прикордонної служби України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду - виїзду, порушенням іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію, невиконанням рішення про заборону в’їзду в Україну, порушенням порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї, а також з порушенням порядку в’їзду до району проведення антитерористичної операції або виїзду з нього.

Стаття 61 Конституції України встановлює, що ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

На наш погляд, заборона в’їзду в Україну у зв’язку з порушенням правила в’їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію є мірою адміністртаивно-правової відповідальності, і, як наслідок, її одночасне застосування до особи з адміністративним стягненням за статтею 2042 КУпАП є протиправним.

За таких обставин, на наш погляд, є незаконним притягнення іноземців та осіб без громадянства до відповідальності одночасно за статтями 2042 КУпАП та за ст. 13 Закону України  «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», а саме накладення одночасно санкцій у вигляді штрафу та заборони в’їзду в Україну.

Автори:
Валерій Біцюк - партнер судової практики ЮФ ОМП
Ігор Нестеренко - помічник адвоката ЮФ ОМП
Надруковано в Юридичній газеті №41 від 9 жовтня 2018 року

Біцюк Валерій

Назад
Адреса:
01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 9
Тел:     +38 044 391 30 01
Факс:  +38 044 391 30 02
E-mail:  office@omp.com.ua