26.04.2016

П’ять порад при придбанні корпоративних прав сільськогосподарського підприємства: і для тих хто купує, і для тих, хто продає.

Продаж корпоративних прав сільськогосподарського підприємства є доволі поширеним способом придбати компанію уже зі сформованим земельним банком. Разом з тим необхідно звернути увагу на певні юридичні нюанси, в такій, начебто не хитрій операції.

«Бачили очі, що купували»

Перед тим як робити покупку треба пересвідчитися, що купуєш не «кота в мішку». Важливо провести аудит договорів оренди земельних ділянок, що укладені підприємством, корпоративні права якого є намір придбати. Перевірка сформованого земельного банку дозволить покупцю упевнитися, що всі усні «прихвалювання» продавця відповідають дійсності, або ж виявити дефекти, ризики, що вплинуть на ціну продажу корпоративних прав, або взагалі стануть причиною відмови від такої операції. Рекомендуємо також перевірити зобов’язання, борги та інші договори фінансового характеру такого підприємства. Така інформація може суттєво вплинути на ціну продажу корпоративних прав. Крім того, якщо в підприємства, що продається є кредити в банках, то дуже ймовірно, що необхідно буде отримувати згоду, чи дозвіл від відповідного банку на продаж корпоративних прав. Зауважимо, що фінансові установи не вельми вітають зміну власників, оскільки це може розцінюватися як «схема» по неповерненню кредитних коштів, тому отриманню формальної згоди від банку на папері передує зустріч з представниками банку, де обговорюються цілі такої операції. На практиці, покупці замовляють фінансовий та земельний аудити, щоб мати дійсну картину ситуації на підприємстві, щасливими власниками якого вони мають бажання стати.

А хто в нас продавці та які податки платимо?

Покупцю корпоративних прав необхідно звернути увагу на осіб-учасників сільськогосподарського підприємства. Якщо це юридичні особи, що перебувають на єдиному податку третьої групи, то такі особи не мають права продавати корпоративні права (за винятком осіб, які застосовують єдиний податок четвертої групи). Податкові органи розглядають операцію з продажу корпоративних прав, як фінансове посередництво, здійснення якого заборонено для юридичних осіб платників єдиного податку третьої групи (абзац 6 пп.291.5.1 ПКУ). Тому, продавцеві необхідно буде перейти на загальну систему оподаткування, а уже тоді вчиняти операцію з продажу корпоративних прав. Такі обставини слід з’ясувати на початкових етапах, оскільки перехід з однієї системи оподаткування на іншу не є справою одного дня. Крім того, перебуваючи на загальній системі оподаткування, продавцю корпоративних прав прийдеться заплатити податок на прибуток з суми позитивного фінансового результату отриманого від продажу корпоративних прав. Ця обставина також може вплинути на формування ціноутворення операції.

Якщо продавець є платником єдиного податку четвертої групи, то вищезазначені обмеження відсутні: продавати можна. Але продавець повинен бути готовим до того, що його дохід від продажу корпоративних прав вплине на розрахунок питомої ваги частки сільгоспвиробництва, оскільки це «інші фінансові доходи», тобто доходи, що не пов’язані із постачанням сільськогосподарської продукції. Порушення необхідної питомої ваги постачання сільськогосподарської продукції ( не менше 75% від усіх здійснюваних операцій) може мати вкрай негативні наслідки для продавця: втрату статусу платника єдиного податку четвертої групи та скасування реєстрації як платника спеціального режиму з податку на додану вартість (ПДВ). Для уникнення таких неприємностей можливо «розбити» ціну до сплати на декілька траншів.

Якщо продавцем корпоративних прав є фізичні особи, то з позитивного фінансового результату потрібно буде заплатити прибутковий податок та військовий збір.

Операція з продажу корпоративних прав не є об’єктом оподаткування ПДВ (пп.196.1.1 ПКУ), тобто жодних зобов’язань по ПДВ тут не виникає.

Сім раз відміряй, один раз відріж

Після того як покупець упевнився, що купує «не кота в мішку», що продавці мають право відчужувати корпоративні права, і всі сторони розуміють податкові наслідки такої операції, необхідно дуже уважно з’ясувати такі питання:

-   чи статутний капітал підприємства, що придбається сформований?

-   чи сплачені кожним із учасників його частка в статутному капіталі?

- чи не передбачені особливі правила, обмеження внутрішніми документами (статутом, положенням), як підприємства, що продається, так і підприємства-продавця (якщо це юридична особа).

Належними документами, що дають відповіді на перші два питання будуть: баланс підприємства, довідка з банку, витяг з ЄДР. Якщо статутний капітал не сплачений, то продавати корпоративні права не можна (ч.3 ст.147 Цивільного кодексу України, ч.4 ст. 53 Закону України «Про господарські товариства»).

На практиці, коли продаються корпоративні права для цілей отримання покупцем сформованого земельного банку, то зі складу учасників виходять всі власники корпоративних прав, але якщо має місце ситуація, коли свої корпоративні права продають не всі учасники, то слід пам’ятати про переважне право учасника на придбання корпоративних прав та правильне оформлення супровідних документів для такої операції (протоколів, рішень, договору).

Для чого читати статути, внутрішні документияк підприємства, що продається, так і підприємства-продавця? Традиційно, статути українських компаній є дуже громіздкими та «розписаними на всі випадки життя», і цілком можливо, що можуть бути дві крайності: певні пункти, що встановлюватимуть особливі правила відчуження корпоративних прав, або взагалі заборони на відчуження корпоративних прав третім особам. Тому, для уникнення неприємностей статути необхідно читати обов’язково.

Час «Ч» настав

Коли усі попередні нюанси з’ясовані, і покупець, і продавець можуть приступати до самої операції з продажу корпоративних прав. В чинному законодавстві для такого договору встановлена проста письмова форма. Втім радимо нотаріально посвідчити такий правочин, особливо, коли ціна договору суттєва. Більше того, це організаційно вигідно, адже нотаріуси з 01.01.2016 р. діють як державні реєстратори, фактично ви зробите дві справи зразу в одному місці: і договір укладете, і зміни щодо учасників будуть внесені в ЄДР. Окрім договору купівлі-продажу є так званий «стандартний» перелік супровідних документів: протокол про продаж корпоративних прав, протокол реєстрації присутніх, документи, що ідентифікують учасників операції. Ці документи повинні бути підготовлені до укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав.

Ви – Власник!

Після завершення операції з купівлі-продажу корпоративних прав варто попіклуватися про дрібні, але тим не менш важливі деталі:

- змінити осіб, що мають право доступу, управління банківським рахунком, відкрити новий банківський рахунок;

-   отримати нову довідку «статистики»;

-   повідомити протягом 10 днів податкову про зміну учасників компанії, отримати нові електронні ключі.

Операція з купівлі корпоративних прав сільськогосподарських підприємств зі сформованим земельним банком є доволі вигідною, оскільки покупцю не потрібно перепідписувати з кожним власником земельної ділянки новий договір оренди, що є не лише витратно по часі, і фінансам, але й організаційно складно, зважаючи, що власниками землі є здебільшого літні люди.

Але, щоб не купити «повітря» і не створити за свої ж гроші собі проблем, необхідно грамотно та уважно підійти до такої операції.Назад
Адреса:
01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 9
Тел:     +38 044 391 30 01
Факс:  +38 044 391 30 02
E-mail:  office@omp.com.ua