27.09.2018

Зміни у веденні трудових книжок іноземних представництв: чим тепер керуватися та що робити з ГДІП?

26 вересня 2018 року експерти Юридичної фірми ОМП провели фокус-семінар щодо новин у сфері трудового права для фармацевтичних компаній та представництв.

Серед тем, які актуалізували доповідачі варто зазначити наступні:
Зміни у веденні трудових книжок іноземних представництв: чим тепер керуватися та що робити з ГДІП? - доповідач старший юрист Юридичної фірми ОМП - Наталія Мозгова

Навантаження на діяльність іноземних представництв знижено

У частині ведення ТК статус іноземних юр осіб при здійсненні діяльності в Україні = статус юридичних осіб України

Підбірка НПА щодо порядку ведення ТК:

 • Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII;
 • Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена Наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. № 58;
 • Постанова КМУ «Про трудові книжки працівників» від 27 квітня 1993 р. № 301;
 • Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу» від 27.10.95 р. № 277.
*все поширюється відтепер і на представництва

ТК зберігаються на підприємствах, в установах і організаціях та у представництвах іноземних суб’єктів господарювання.
Якщо питаннями ведення ТК займається не керівник особисто, видається наказ про призначення відповідальної особи у довільній формі.
Ведуться стандартні документи первинного обліку щодо обліку бланків ТК і вкладишів до них, обліку руху ТК і вкладишів до них.
При звільненні працівника ТК видається йому представництвом під розписку в журналі обліку.

Відповідальність за порушення вимог щодо ТК
Відповідальність за ведення обліку, зберігання і видачу ТК - на керівнику представництва.
Види відповідальності: адміністративна, фінансові санкції…
Стандартні незначні штрафи… Проте….

Супутні проблеми:

 • Сплата штрафу не звільняє від обов’язку усунути всі порушення.
 • Роботодавець зобов'язаний в день звільнення працівника видати йому належно оформлену ТК. Затримка видачі ТК з вини роботодавця àвиплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.

Зміни до Звіту з ЄСВ: як привести назви посад у відповідність з Класифікатором?Конкретні рекомендації щодо формування (похідних) назв посад, створення відділівКоли необхідно подавати таблицю 5?

Таблиця 5 подається, якщо протягом звітного періоду:

 • було укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з ФОП, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) із застрахованою особою;
 • було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце;
 • особу було переведено на іншу посаду або роботу у того самого страхувальника;
 • особа вперше вступила на військову службу або закінчила проходження військової служби (із виключенням зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо));
 • особі надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку.
Перелік є вичерпним.

Правила, які допоможуть мінімізувати помилки
 1. Обрати розділ та максимально точно інші проф.угруповання за можливості.
 2. Шукати максимально «готову для використання» профназву.
 3. ">Віднайти суміжні назви та обрану оптимальну для конкретної ситуації.
 4. ">Додавати уточнювальні слова та похідні надзвичайно обережно.
 5. ">Перевірити наявність кваліфікаційної характеристики для обраної назви та ознайомитися з нею.
 6. ">
 7. ">Якщо зовсім немає варіантів: «3439. Фахівець», «1231. Менеджер», «1499. Менеджер». 

Назад
Адреса:
01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 9
Тел:     +38 044 391 30 01
Факс:  +38 044 391 30 02
E-mail:  office@omp.com.ua