Трудове право


Трудове право

Ми надаємо юридичні послуги українським та міжнародним компаніям з усіх питань, пов’язаних з трудовими відносинами, зокрема:

  • здійснюємо юридичну підтримку під час вибору оптимального способу організації трудових відносин та оплати праці;
  • надаємо консультації з питань, що виникають в процесі трудових відносин, з моменту працевлаштування персоналу і до їх звільнення;
  • розробляємо внутрішні трудові документи компаній (трудові договори / контракти, правила внутрішнього трудового розпорядку, положення / політики, колективні договори тощо);
  • здійснюємо консультування з питань в'їзду і перебування іноземних громадян в Україну;
  • здійснюємо отримання дозволів на працевлаштування іноземних громадян в Україні;
  • розробляємо договори і здійснюємо юридичний супровід процесів аутсорсингу та аутстаффінгу персоналу;
  • проводимо внутрішній аудит (перевірку) компаній на предмет дотримання законодавства про працю;
  • представляємо інтереси сторін в трудових спорах;
  • сприяємо у врегулюванні питань щодо інтелектуальної власності на об'єкти, розроблені персоналом компаній;
  • консультуємо з питань створення та функціонування профспілок.

Контактні особи:

Новини:

07.12.2018

Маркетингові договори з аптеками «зміна парадигми» або як не сісти…

27.09.2018

Зміни у веденні трудових книжок іноземних представництв: чим тепер керуватися та що робити з ГДІП?

27.09.2018

Що може нашкодити, а що допомогти в посадових інструкціях та трудових договорах?

Публікації:
23.06.2017: Мозгова Наталія | Регулювання трудових відносин на підприємствах: рекомендації юристів