Корпоративні послуги та трудове право


Корпоративні послуги та трудове право

Юристи практики консультують провідні міжнародні та українські компанії з питань українського корпоративного, антимонопольного та трудового права, а також з регуляторних питань. Наші юристи представляють інтереси клієнтів в Антимонопольному комітеті України, Національному банку України, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, податкових, митних та інших державних органах. Ми також плідно співпрацюємо з юридичними фірмами США, Великобританії та інших країн Західної Європи, Ізраїлю, Кіпру, Прибалтики, успішно реалізовуючи різноманітні юридичні проекти і стабільно розширюючи коло партнерських фірм.

Ми надаємо наступні послуги:

 • заснування компаній, структурування бізнесу, забезпечення дотримання вимог регуляторних та контролюючих органів (включаючи створення і структурування холдингових компаній і спеціальних проектних компаній);
 • юридичний аудит (due diligence);
 • складання та аналіз договорів купівлі-продажу корпоративних прав / цінних паперів, акціонерних угод та інших документів для транзакцій M &A;
 • узгодження та складання комерційних договорів;
 • структурування іноземних компаній, включаючи прямі інвестиції;
 • консультування з питань антимонопольного права;
 • отримання ліцензій та дозволів, реєстрація в державних органах;
 • консультування з питань трудового права;
 • абонентське обслуговування бізнесу.
Супровід поточної діяльності

Послуги нашої практики з обслуговування поточної діяльності компанії включають наступне:
 • підготовка внутрішньої корпоративної документації;
 • надання послуг корпоративного секретаря;
 • проведення загальних зборів учасників (акціонерів) господарських товариств;
 • врегулювання трудових питань із посадовими особами компаній;
 • юридичний аудит компаній (як внутрішній, так і зовнішній);
 • збільшення / зменшення статутного капіталу господарських товариств.
Корпоративне структурування і організація внутрішніх корпоративних процедур

Ми надаємо наступні послуги:
 • організація внутрішніх корпоративних процедур і підготовка компаній до продажу або залучення зовнішнього фінансування іншим способом;
 • розробка системи внутрішнього контролю компаній;
 • реорганізація компаній і реструктуризація груп компаній;
 • корпоративне та податкове структурування груп компаній.
Корпоративні спори

Юридична фірма «ОМП» надає комплекс послуг із захисту корпоративних прав власників українських компаній і міжнародних компаній з бізнес-одиницями в Україні та вирішення конфліктних ситуацій, пов'язаних з:
 • спробами ворожого захоплення підприємства (захист від рейдерських атак);
 • купівлею-продажем корпоративних прав або викупом товариством розміщених акцій;
 • здійсненням значних правочинів або правочинів із зацікавленістю;
 • визнанням недійсності рішень органів управління підприємств;
 • виключенням учасника із підприємства;
 • виходом учасника із підприємства та іншими питаннями розпорядження корпоративними правами.
Трудове право

Ми надаємо юридичні послуги українським та міжнародним компаніям з усіх питань, пов’язаних з трудовими відносинами, зокрема:
 • здійснюємо юридичну підтримку під час вибору оптимального способу організації трудових відносин та оплати праці;
 • надаємо консультації з питань, що виникають в процесі трудових відносин, з моменту працевлаштування персоналу і до їх звільнення;
 • розробляємо внутрішні трудові документи компаній (трудові договори / контракти, правила внутрішнього трудового розпорядку, положення / політики, колективні договори тощо);
 • здійснюємо консультування з питань в'їзду і перебування іноземних громадян в Україну;
 • здійснюємо отримання дозволів на працевлаштування іноземних громадян в Україні;
 • розробляємо договори і здійснюємо юридичний супровід процесів аутсорсингу та аутстаффінгу персоналу;
 • проводимо внутрішній аудит (перевірку) компаній на предмет дотримання законодавства про працю;
 • представляємо інтереси сторін в трудових спорах;
 • сприяємо у врегулюванні питань щодо інтелектуальної власності на об'єкти, розроблені персоналом компаній;
 • консультуємо з питань створення та функціонування профспілок.

Контактні особи:

Новини:

17.06.2016

Зустріч з Директором Норвезько Української торгової палати NUCC паном Амундом щодо співпраці в галузі агробізнесу та інвестиційних проектів

23.03.2016

Юридична фірма ОМП - член Українського національного комітету Міжнародної торгової палати

16.09.2015

1 жовтня у Korona Club Києві відбудеться ексклюзивна зустріч у рамках першого Міжнародного GR Форуму "Закон про лобізм та робота асоціації".

Публікації:
23.06.2017: Мозгова Наталія | Регулювання трудових відносин на підприємствах: рекомендації юристів

26.04.2016: | П’ять порад при придбанні корпоративних прав сільськогосподарського підприємства: і для тих хто купує, і для тих, хто продає

23.11.2015: Огороднійчук Ігор | Огляд змін, що передбачені проектом Трудового Кодексу України